Başak Burcu

virgo1

23 Ağustos-22 Eylül

Element: Toprak

Nitelik: Değişken

Yönetici gezegen: Merkür

Olumlu: Zor işler üzerinde titiz çalışma yoluyla başarıya ulaşma, yeteneklerini geliştirme, pratik, düzenli, verimli olma

Olumsuz: Detaylarda kaybolmak, mükemmelliyetçilik, yargılayıcılık, hoşnutsuzluk

Başak burcu titiz, düzenli ve detaycıdır. En ufak ayrıntıyı gözden kaçırmaz. İşi düzeltmektir. Hataları, kusurları bulmak ve düzeltmek; yaptığı işi mükemmelleştirmek, iyileştirmek. İşi düzeltmek, daha iyi hale getirmek olduğundan eksiklikleri, hataları, kusurları hemen fark eder. Kendisini de başkalarını da eleştirir. Mükemmelliyetçiliği hem kendisini hem çevresindekileri yorabilir. Eleştirel ve mükemmelliyetçi olduğundan zor biri olabilir. Çalışkan ve üretkendir. Hizmet etmek, düzen yaratmak, faydalı olmak ister. Pratik ve beceriklidir. Detaylara takılabilir. Aşırı titiz olabilir. Sağlık ve hijyene önem verir, bu konularda takıntılı olabilir. Gerçekçidir. Karamsar ve endişelidir. Uçuk kaçık fikirlerden, tembellikten ve düzensizlikten hoşlanmaz. Analitik düşünür; düzeltmek, düzenlemek, ayırt etmek konularında yeteneklidir. Zor beğenir. Seçicidir. Mütevazi ve güvenilirdir. Sorumluluk ve görev bilinci yüksektir. Çekingen ve mesafeli olabilir. Kendini ve başkalarını fazla eleştirmemeye, en azından eleştirdiği kadar takdir etmeye özen göstermelidir. Hatalar ve kusurlar kadar, doğru yapılan ve iyi giden şeylere de dikkat ederse hayatın akışına daha kolay uyduğunu ve daha mutlu olduğunu görecektir.

Her insanın doğduğu ana ve yere göre çıkarılan yıldız haritası eşsizdir ve her birimizin yıldız haritasında 12 burç da yer alır. Yıldız haritamızda Başak burcunun yer aldığı evde çalışkan ve düzenli olur, faydalı işler yapmak ister, detaylara dikkat ederiz. Bu alanda endişeli ve karamsar olabiliriz.

error: Content is protected !!