Mesafeli Satış ve Gizlilik Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ VE HİZMET KOŞULLARI

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Duygu Pekbey
Adres: 1481 sokak No:9 Alsancak-İZMİR

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Alıcı olarak www.duygupekbey.com web sayfasında hizmete karşılık ödeme yapan kişi ve ödeme yapılırken kullanılan isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı/tamamlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

Hizmet, Astroloji Sayfası adına çeşitli platformlarda gerçekleşen her türlü tek ödemeli hizmet ya da ürün şeklinde olabilir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtildiği üzere sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri satın alma sürecinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI’nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

4.3 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 – Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın www.duygupekbey.com internet sitesinde verilmesi ve bedelinin satın alma sürecinde belirtilen ödeme şekillerinden herhangi biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir veya silinir ise, SATICI hizmeti yerine getirme yükümlülüğünde olmayacaktır. Hizmetin var ise sunulan kısmına karşılık olarak SATICI’nın tazmin hakkı saklıdır.

4.5 – SATICI, kasıt veya ağır kusur halleri dışında herhangi bir sebep veya mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI satışın iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI’nın satışı iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 5 – KULLANIM ŞARTLARI

Astroloji Sayfası web sayfasından (www.duygupekbey.com) bedelini site üzerindeki ödeme sisteminin sunmuş olduğu ödeme alternatiflerinden kendi yapacağınız seçime uygun olarak ödediğiniz anda aldığınız hizmet ya da ürün bedelinin tamamı peşin olarak tahsil edilir ve iadesi mümkün değildir. Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır.

SATICI, zaman zaman verdiği hizmet bedelini arttırma hakkına sahiptir. Ancak fiyat değişikliği üyelerimize e-posta yoluyla duyurulduktan en az 30 gün sonra gerçekleşecektir.

www.duygupekbey.com web sayfasından hizmet veya ürün satın aldığınızda aşağıdaki kullanım şartlarına uygun olarak site ve üyeliğinizden faydalanmayı; SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan edersiniz:

Verilen bilgilerin tedavi veya terapi yerine geçmediğini; Eğitmenin finansal tavsiye vermediğini; verilen bilgilerin herhangi bir tanı, teşhis, tedavi, terapi amaçlamadığını.

MADDE 6 – BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında ALICI ile yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yukarıda esas alınacağı belirtilen e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi kayıtları, elektronik bilgileri ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Satın alma işleminin tamamlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.